Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: πρεκνιάρ`ς

πρεκνιάρ`ς

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

σπυριάρης