Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: πεταρίζω

πεταρίζω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Χτυπώ τα φτερά μου.