Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ντραμαλασιό

ντραμαλασιό

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Ο χαμός.

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Έγινι τρανό ντραμαλασιό, ήρταν κι τα όργανα.

Έγινε μεγάλος χαμός, ήρθαν και τα όργανα.