Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ντοριάζω

ντοριάζω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Κοιμάμαι (ισχύει μόνο για ζώα), σταλίζω.