Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: νταγγίλα

νταγγίλα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Η οξύτητα, κυρίως στο λάδι.