Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κλουτσιάζω

κλουτσιάζω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Νεκρόνομαι, αναισθητοποιούμαι.

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Τα πουδάρια μ' κλούτσιασαν μι τα χρόνια.

Το πόδια μου νεκρώθηκαν με τα χρόνια.