Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κλαπαυτίκας

κλαπαυτίκας

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Ο άνθρωπος με μεγάλα αυτιά.