Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κλαπατσύμπαλα

κλαπατσύμπαλα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Τα μουσικά όργανα || σωρός αντικειμένων που κατά την μετακίνησή τους προκαλούν θόρυβο.