Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κάρτσακλα

κάρτσακλα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Τα πράγματα, τα υπάρχοντα.