Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: καμπάδ'κος

καμπάδ'κος

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

σωματώδης

Επεξήγηση

Ο σωματώδης, ο ογκώδης.