Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: καλιάκα

καλιάκα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

κάργια

Επεξήγηση

Το πουλί κάργια.