Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: καλαμωτή

καλαμωτή

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Εσωτερικό ντουβάρι σπιτιού, φτιαγμένο από πλεχτά καλάμια.