Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: θ'κέλ'

θ'κέλ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

δικέλι

Επεξήγηση

Το δικέλι, τσάπα με δύο προεξοχές.