Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ζ'λάπ'

ζ'λάπ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

αγρίμι

Επεξήγηση

Το άγριο ζώο.