Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γρέντζω

γρέντζω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

γριά

Επεξήγηση

Η γριά γυναίκα. Χρησιμοποιείται συνήθως υποτιμητικά. Συνώνυμο με την λέξη γριάδ`.