Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γρέκ`

γρέκ`

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Μέρος όπου ξαποσταίνουν τα γίδια το καλοκαίρι.