Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γουστέρα ή γουστερίτσα

γουστέρα ή γουστερίτσα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Η σαύρα.