Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Άριο

Άριο

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Είδος βελανιδιάς με ίσιο κορμό.