Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: αργάζω

αργάζω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

στεγνώνω

Επεξήγηση

Στεγνώνω, σιτεύω. Χρησιμοποιείται συνήθως για τρόφιμα.