Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: απουλιάνα

απουλιάνα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

αλάνα

Επεξήγηση

Μεγάλος ανοιχτός χώρος, συνήθως ισόπεδος.