Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: αλαφροπάμπορο

αλαφροπάμπορο

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

μωρός, χαζός