Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ακουμάνταρτος

ακουμάνταρτος

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

αυτόνομος

Επεξήγηση

Ο αυτόνομα σκεπτόμενος || αυτός τον οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις.