Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ακ'λουθώ

ακ'λουθώ

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

ακολουθώ

Επεξήγηση

ακολουθώ, συνοδεύω

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Αν κόβ` η γκλάβα σ`, ακ`λούθα μι κι δεν θα χάισ`.

Αν κόβει το μυαλό σου, ακολούθησέ με και δεν θα χάσεις.