Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Άβνταλος

Άβνταλος

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Επιπόλαιος

Επεξήγηση

Επιπόλαιος, τσαπατσούλης