Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: Γρόθος

Γρόθος

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Χρησιμοποιείται όπως η λέξη Μαλάκας και Μαλακία .

Επεξήγηση

Π.Χ. Εσένα σε έχει φάει ο γρόθος. Π.Χ. Μα καλά γρόθος είσαι!