Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: τρούλα

τρούλα

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

κορφή