Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: μπλαβίζω

μπλαβίζω

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

παίρνω χρώμα μπλε

Σχόλια

μελανιάζω χτυπω καποιον και τον μελανιαζω