Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: κουζουλός

κουζουλός

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

τρελός

Επεξήγηση

Πολλές επεξηγήσεις, πιθανότερη από το τουρκ. kuzulu (=προβατίνα με αρνάκι) με ελληνική κατάληξη -ός. Η σημασία από τα παλαβά πηδηματάκια που κάνει το αρνί.

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

α) «Σκότωνε κουζουλούς πλέρωνε τζερεμέδες» δηλ. β) «Καλόπχιασε το γ-κουζουλό να μάθεις την αλήθεια», γ) «Κουζουλού κι Αγίου μηʼ ν-τάξεις», δ) «Είδʼ ο κουζουλός το μεθυσμένο κι ανεγύρισε», ε) «τον γνωστικό να σέβεσαι το γ-κουζουλό χαιρέτα».

α) ανάξιο να ασχοληθείς με τρελούς, β) δείξε αγάπη στον τρελό να μάθεις ότι θέλεις γ) Τρελός και Άγιος θυμούντε το τάμα δ) Ακόμα κι ο τρελός αποφεύγει τον μέθυσο ε) Μην απορρίπτεις τον τρελό.