Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: εδά

εδά

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

τώρα

Επεξήγηση

τώρα