Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Μπακράτσ(ι) ή μπακράτσα

Μπακράτσ(ι) ή μπακράτσα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Μαγειρικό σκεύος