Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Καφελίκ(ι)

Καφελίκ(ι)

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

καφέμπρικο

Επεξήγηση

Σκεύος για το ψήσιμο του καφέ