Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Μπρίκ(ι)

Μπρίκ(ι)

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Αρχίδι