Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Κατσιαμίκια

Κατσιαμίκια

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Οι φιγούρες που κάνουν στο χορό