Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ζηλιανίκα

ζηλιανίκα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

είδος θάμνου το οποίο κόβεται για το κάψιμο του Ιούδα το βράδυ της Ανάστασης.