Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μπαμπαλιάρς

μπαμπαλιάρς

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

αυτός που λέει πολλά χωρίς ουσία