Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ατσιές

ατσιές

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

σπίθες