Διάλεκτος: Κερκυραϊκά - Λέξη: Γουλί

Γουλί

Διάλεκτος: Κερκυραϊκά / Ευρύτερη περιοχή: Ιόνια νησιά / Τόπος που μιλείται: Κέρκυρα

Μετάφραση

Χαλίκι

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

η μάνα σου κι η μάνα μου επαίζανε τσου γούλους, κι η μάνα σου εγλύστρησε απάνω στους κουτσούλους (βλ.λ)

στερείται μετάφρασης