Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Προυτσαδές

Προυτσαδές

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

Ο τράγος που είναι σεξουαλικά ερεθισμένος μυρίζει ¨προυτσαδές¨