Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Καρτάλ'

Καρτάλ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

Τεράστιο πουλί και σε άλλη περίπτωση μεγάλος βλάκας

Σχόλια

τουρκ. kartal=αετός