Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Ντρατμάς

Ντρατμάς

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Μαντήλα

Επεξήγηση

Το μαντήλι με το οποίο οι γυναίκες καλύπτουν το κεφάλι τους όταν πάνε στην εκκλησία