Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μπουμπτάει

μπουμπτάει

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

ρίχνει βροντές και αστραπές