Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ταραχίσ'κα

ταραχίσ'κα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

ταράχτηκα, αναστατώθηκα, αηδίασα