Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Γιοβαν'

Γιοβαν'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

χα'ι'βανι