Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σφαλνώ

σφαλνώ

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

κλείνω [πόρτα]

Σχόλια

στην προστακτική: σφάλισι [την πόρτα]