Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: αραμπαδούδ'

αραμπαδούδ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

μικρό καροτσάκι (παιχνί) που μοιάζει τον αραμπά