Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ουργιάζου

ουργιάζου

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

προσπαθώ να διώξω κάποιον με κινήσεις των χεριών και με φωνές

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

ήρτι να τουν ζητήσ' συγνώμη αλλ' αυτούνους τουν ουργιαξι

ήρθε (κάποιος ή καποια) να του ζητήσει συγνώμη αλλ' αυτός τον εξαπέστειλε με οργή