Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ραγανιζου

ραγανιζου

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

μιμούμαι τη φωνη του σκυλιού