Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μούρτζιους

μούρτζιους

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

...

Επεξήγηση

λερωμένος από λάδια κυρίως στο πρόσωπο