Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σγαν'τούδ'

σγαν'τούδ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Είδος πτηνού (πολύ μικρό στο μέγεθος)