Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ορτόν'ς

ορτόν'ς

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

το κατάλαβες, το ανττιλήφθηκες